Alla Dolință a admis incompatibilitate în exercițiul a două mandate consecutive. Ce riscă deputata PSRM

0 30

Deputata socialistă Alla Dolință, care se regăsește și pe actuala listă electorală a blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a ajuns în atenția ANI. Autoritatea Națională de Integritate a emis act de constatare pe socialistei pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Inspectorul de integritate a stabilit că deputata a admis mai multe stări de incompatibilitate în timpul exercitării mandatului de deputat, în perioada anilor 2014-2019.

„Prima incompatibilitate de funcție a fost constatată la deținerea concomitentă de către deputată și a calității de administratoare în cadrul unei firme private. În această funcție, deputata s-a aflat în incompatibilitate din momentul validării primului său mandat, în anul 2014 până în aprilie 2015, când în baza deciziei de eliberare din funcție a Adunării generale a asociațiilor societății, în Registrul de Stat al Unităților de Drept au fost operate informațiile opozabile terților cu privire la conducătorul persoanei juridice. În situația dată, deputata și-a soluționat starea de incompatibilitate, doar că peste termenul admis de lege”, se arată într-o notă.

De asemenea, s-a mai aflat că deputata nu s-a conformat legislației speciale și în alte două situații. „Mai exact, începând cu anul 2011, subiectul a fost numit în funcții administrative în organul deliberativ și executiv al unei fundații de binefacere. În aceste funcții, subiectul s-a aflat în cele două mandate de deputat, care au fost validate în anii 2014 și 2019, fără a întreprinde vreo acțiune în sensul soluționării acestor stări de incompatibilitate”, a spus inspectorul de integritate.

Conform legii, persoana care accede în funcție de deputat are termen de 30 de zile pentru a renunța la una din funcțiile incompatibile, sub sancțiunea încetării de drept a mandatului.

„Fiindu-i solicitat punctul de vedere, deputatul a invocat că funcția deținută în cadrul fundației de binefacere este compatibilă, deoarece nu a fost remunerat pentru exercitarea acesteia, iar din momentul obținerii mandatului de deputat a executat acțiunile necesare pentru soluționarea stării de incompatibilitate pentru funcția deținută în cadrul societății private”, se mai precizează în nota ANI.

Contactată pentru o reacție, aceasta a închis telefonul, imediat ce a răspuns. Am încercat să o telefonăm din

Reprezentanții ANI spun că au fost acceptate parțial argumentele deputatului: „Nu era în drept să desfășoare după bunul său plac orice altă activitate pasibilă de remunerat, cu excepția activităților didactice și științifice”.

Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, subiectul riscă să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție de demnitate publică timp de 3 ani și va fi inclus în Registrul Interdicțiilor.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata