ANUNȚ IMPORTANT privind măsurile referitoare la regimul de intrare, ședere și tranzit pe teritoriul României

0 123

Ambasada României în Republica Moldova face o serie de precizări în urma întrebărilor apărute în spațiul public din Republica Moldova cu privire la condițiile de intrare în România și exceptare de la carantină, ca urmare a modificărilor legislative recente prin care Republica Moldova a fost eliminată din Lista țărilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei, scrie deschide.md.

Pentru o corectă înțelegere a legislației și pentru ca fiecare cetățean să poată să identifice mai ușor situația în care se află, prezentăm informația structurată în patru părți, astfel:
1. Cetățenii români care se află pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv persoanele cu dublă/multiple cetățenii, din care una română)
• Vi se permite intrarea în România, cu exceptare de la carantină, cu condiția să nu vă fi aflat, în ultimele 14 zile, consecutiv, într-una sau mai multe zone / țări cu risc epidemiologic ridicat.
2. Cetățenii străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova
• Nu se modifică condițiile de intrare în România, deși Republica Moldova a fost eliminată din Lista țărilor / zonelor cu risc epidemiologic ridicat.
• Vi se permite intrarea în România doar dacă vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislația română în vigoare. Consultați mai jos legislația pentru a afla care sunt aceste situații în care se acordă excepții.
• Dacă vi se permite intrarea în România, veți fi exceptați de la carantină dacă veniți din Republica Moldova, cu condiția ca, înaintea sosirii în România, să nu vă fi aflat, în ultimele 14 zile, consecutiv, într-una sau mai multe zone / țări cu risc epidemiologic ridicat.
• Dacă în ultimele 14 zile v-ați aflat pe teritoriul uneia sau mai multor țări din Lista țărilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, puteți fi exceptați, și în acest caz, de la măsura carantinei, cu condiția să vă încadrați în excepțiile specifice prevăzute de legislație.
• Excepția de la măsura carantinei se aplică și persoanelor care sosesc în România din țările/ zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național. Testele trebuie efectuate de către laboratoare autorizate, iar rezultatele să conțină datele de identificare ale dvs.
• Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții / tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică – în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, cu prezentarea testului COVID-19, realizat în condițiile de mai sus. Suspendarea se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică teritorială din România (care are în responsabilitate localitatea dvs. de destinație).
3. Tranzitul
• Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei.
• Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat și că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație. Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de limitări de către statele de tranzit/ destinație (viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.).
• Tranzitul trebuie să fi realizat neîntrerupt, în maxim 24 de ore, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens (informații concrete vor fi oferite de către Poliția de Frontieră).
4. Resurse legislative
• Intrarea în România: HG nr. 856 din 14 octombrie 2020, Anexa 3 art.2 alin.(2)
• Excepții de la carantină: Hotărârile CNSU nr. 48 și 49
• Lista statelor pentru care se impune carantina
***
Ambasada recomandă tuturor persoanelor să se informeze permanent doar din surse oficiale (https://stirioficiale.ro/informatii) cu privire la intrarea și șederea pe teritoriul României, înainte de începerea călătoriei, tocmai pentru a evita deplasarea până în punctul de trecere al frontierei și refuzarea intrării.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata