Anunț important privind regimul de intrare, ședere și tranzit pe teritoriul României

0 106

Ambasada României în Republica Moldova informează că, începând cu data de 13 ianuarie 2021, se prelungește cu 30 de zile

starea de alertă pe întreg teritoriul României. Se menține valabilitatea listei statelor cu risc epidemiologic ridicat, în care Republica Moldova figurează în continuare.

Pentru o corectă înțelegere a legislației și pentru ca fiecare cetățean să poată să identifice mai ușor situația în care se află,
Ambasada prezintă informația structurată în cinci părți, astfel:
1. Cetățenii români care se află pe teritoriul Republicii Moldova (inclusiv persoanele cu dublă sau multiplă cetățenie, din care una română)
• Vi se permite intrarea în România, cu plasare în carantină 14 zile, dacă nu vă încadrați în excepțiile de la această măsură.
2. Cetățenii străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova
• Menținerea Republicii Moldova în Lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat nu modifică condițiile de intrare în România.
• Vi se permite intrarea în România doar dacă vă încadrați în excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. Veți fi plasați în carantină 14 zile,
dacă nu vă încadrați în excepțiile de la această măsură.
3. Tranzitul
• Toate persoanele care tranzitează România și nu prezintă simptomatologie specifică infecției cu noul coronavirus, indiferent de țara de proveniență sau destinație, sunt exceptate de la măsura carantinei.
• Pentru a fi permisă tranzitarea României, persoanele trebuie să probeze faptul că scopul călătoriei este unul justificat și esențial, respectiv că li se va permite continuarea călătoriei în celelalte state de tranzit, dacă este cazul, respectiv că li se va permite intrarea în țara de destinație.
Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de limitări de către statele de tranzit/ destinație
(viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.).
• Tranzitul trebuie să fi realizat neîntrerupt, în maxim 24 de ore, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens (informații concrete
vor fi oferite de către Poliția de Frontieră).
4. Excepția de la măsura carantinei:
• Se aplică și persoanelor care sosesc în România din țările/ zonele de risc epidemiologic ridicat, dacă rămân pe teritoriul național pentru o perioadă
mai mică de 3 zile (72 de ore) și prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național.
Testele trebuie efectuate de către laboratoare autorizate, iar rezultatele să conțină datele de identificare ale dvs.
• Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/ tratamente medicale
în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică – în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate,
părăsirea țării, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative, cu prezentarea testului COVID-19,
realizat în condițiile de mai sus. Suspendarea se dispune prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică teritorială.
5. Resurse legislative
• Intrarea în România: HG nr. 3 din 12 ianuarie 2021, Anexa 3 art.2 alin.(1) pct.3
• Excepții de la carantină: Hotărârile CNSU nr. 48, 49 și 54 din 2020
• Lista statelor pentru care se impune carantina
Ambasada recomandă tuturor persoanelor să se informeze permanent doar din surse oficiale (https://stirioficiale.ro/informatii) cu privire la intrarea și șederea
pe teritoriul României, înainte de începerea călătoriei, tocmai pentru a evita deplasarea până în punctul de trecere al frontierei și refuzarea intrării.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata