Cea mai scăzută de pe continent este rata de imunizare în Republica Moldova, la sfârșitul anului 2021

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 12, 2017: A patient getting hepatitis B vaccination at Moscow public outpatient clinic No 45 of Moscow's Healthcare Department in 5th Voikovsky Proyezd Street. Mikhail Tereshchenko/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 13 äåêàáðÿ 2017. Ïàöèåíòêà âî âðåìÿ âàêöèíàöèè îò ãåïàòèòà B â ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêå ¹ 45 ÄÇÌ. Ìèõàèë Òåðåùåíêî/ÒÀÑÑ
0 16

Republica Moldova este pe ultima poziție în clasamentul european la vaccinare, cu o rată de aproximativ 30%. Această rată scăzută este determinată de neîncrederea majorității cetățenilor în vaccinuri, lucru confirmat de rezultatele cercetărilor sociologice. Un impact au și campaniile anti-vaccinare promovate prin intermediul rețelelor de socializare, arată raportul „Eficiența gestionării crizei COVID-19 în Republica Moldova, perioada august-decembrie 2021”, realizat de Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” și prezentat în cadrul unei conferințe de presă la IPN.

Potrivit directorului executiv ADEPT, Igor Boțan, situația satisfăcătoare a procesului de combatere a pandemiei, pe fundalul unei rate de vaccinare scăzute, are printre explicații faptul că într-o țară preponderent rurală, cum este Republica Moldova, intensitatea comunicării între oameni este mult mai redusă decât în statele europene urbanizate.

Această concluzie este fundamentată și de faptul că în Republica Moldova rata de contaminare în principalele urbe ale țării – Chișinău și Bălți, este de 2-3 ori mai mare decât în raioanele cu o populație rurală de aproximativ 80-90%.

Faptul că obiectivul de vaccinare a tuturor cetățenilor Republicii Moldova până în decembrie 2021 nu a fost atins, dă de gândit că lucrurile nu chiar funcționează așa cum și-au imaginat autoritățile Republicii Moldova, menționează Igor Boțan.

Atunci când era lipsă de vaccin, dar începuse procesul de vaccinare, toți erau în căutarea serului. Odată cu soluționarea problemei accesului la vaccin, s-au vaccinat persoanele care erau convinse că vaccinul le va proteja. În iulie a fost atins plafonul, iar din august numărul celor vaccinați lunar a intrat pe o pantă descendentă. În decembrie numărul celor vaccinați a crescut din nou, iar acest fapt se datorează procesului de administrare a dozei booster pentru peste 60 de mii de cetățeni.

Potrivit lui Igor Boțan, aceste date arată că e nevoie în continuare ca autoritățile, cetățenii, organizațiile care se preocupă de vaccinare să depună eforturi ca procesul de imunizare să ia elan.

Rata de imunizare în Republica Moldova, la sfârșitul anului 2021, este cea mai scăzută de pe continent. La sfârșitul lunii decembrie, Moldova avea doar 1,6% doze booster administrate comparativ cu 26% în UE.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata