Curtea Constituțională a respins cererea de suspendare a unor acțiuni din Legea Fondului de susținere a populației, depusă în interesul companiei „Avia Invest”.

Mai exact, acțiunea se referă la redirecționarea unei părți din taxa aeroportuară către FSP.

Potrivit prevederilor legislației, Fondul de susținere a populației este creat pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale,

finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea cantinelor de ajutor social.

Acest fond este creat din mai multe surse de finanțare, printre care și „taxa aeroportuară”  (50% din suma acumulată lunar din tariful pentru modernizarea aeroportului), achitată de persoana juridică care administrează activele aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”.

Compania „Avia Invest” a declarat că „taxa aeroportuară” aplicată îi „încalcă dreptul de proprietate”.

Totuși, Înalta Curte a considerat argumentele prezentate drept insuficiente. Ca urmare, cererea de suspendare a fost respinsă.