De astăzi intră în vigoare noile reguli de intrare în R. Moldova: Test negativ la COVID sau izolare pe 14 zile

0 50

De astăzi, 23 martie, intră în vigoare noi măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, conform Hotărârii nr.51 al CNESP din 19 martie 2021.

Pentru perioada stării de urgenţă în sănătate publică se instituie obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă.

Termenul de 72 ore se va calcula din ora prelevării probelor/efectuării testului indicată în actul confirmativ de efectuare a testului.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere este completată şi semnată de reprezentantul legal sau însoţitorul.

Excepţie de la prevederile de mai sus, se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

1)   copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani;

2) conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Calitatea de transportator se constată la exercitarea nemijlocită a atribuţiilor de serviciu, în momentul traversării frontierei de stat, cu prezentarea unui document eliberat în acest scop, cum ar fi: permisul de conducere/certificatul de competenţă profesională, foaia de deplasare; licenţa(legitimaţia)/certificatul/lista membrilor de echipaj al aeronavei; rolul de echipaj al navelor; lista personalului însoţitor la bordul trenului.

3) persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative).

Notă: Se consideră călătoriile din motive de sănătate sau umanitare atât întreprinse pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi din Republica Moldova pe teritoriul altui stat.

Călătoria din motive de sănătate se confirmă la prezentarea unui act/document oficial (sau copia acestuia) eliberat de instituţia/clinica medicală publică sau privată, ori de medicul specialist, ce confirmă tipul şi tratamentul medical, consultaţia/examinarea medicală, tratament balneo-sanatorial, stomatologic etc., ce urmează a fi efectuat.

Notă: După caz, dacă persoana, urmare a stării precare de sănătate (deficienţe de deplasare, instabilitate la deplasare, boli grave) necesită a fi însoţită, excepţia de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare, se aplică şi în privinţa persoanei însoţitoare.

Călătoria din motive umanitare se confirmă la prezentarea (în original sau copie) a certificatului de deces, actului/documentului privind constatarea decesului, actului/documentului eliberat de instituţia medicală privind starea de sănătate a rudei apropiate.

Notă: Se consideră motive umanitare cazurile de deces a unei rude apropiate, necesitatea îngrijirii unei rude apropiate aflată în etate sau ca urmare a unei îmbolnăviri subite grave, transportarea persoanei cu probleme locomotorii, însoţirea cadavrului/defunctului.

4) elevii/studenţii, care merg zilnic la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul statelor vecine sau pe teritoriul Republicii Moldova, cu prezentarea actelor confirmative.
Calitatea de elev/student înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student şi/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituţia de învăţământ.

5) lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi.

6) posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora – stabilite conform Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar.

În cazul asigurării ajutorului umanitar, faptul dat se va confirma la prezentarea scrisorilor de coordonare/informare din partea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ale Republicii Moldova.

7) persoanele în tranzit. Itinerarul tranzitării este stabilit de către Poliţia de Frontieră.

Calitatea de străin sau apatrid în tranzit se va confirma urmare a declaraţiei verbale privind intenţia de a tranzita teritoriul Republicii Moldova şi prezentării documentelor confirmative care atestă faptul acceptării străinului/apatridului în ţara de destinaţie (deţinerea cetăţeniei statului de destinaţie, permisului de şedere, actelor confirmative deplasării în interes profesional/de serviciu/medical/umanitar, documente ce atestă calitatea de membru de familie al cetăţeanului statului de destinaţie, etc.).

Notă: Se permite tranzitarea prin aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul zborurilor cu escală, cu condiţia nepărăsirii zonei de tranzit a aeroportului, deţinerii vizei de tranzit aeroportuar, după caz, precum şi a controlului actelor de călătorie la rutele cu risc sporit de migraţie ilegală. În cazul tranzitului aeroportuar, nu se eliberează „Itinerarul tranzitării teritoriului Republicii Moldova”.

8) persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză sau rusă.

9) persoanele, cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin (România sau Ucraina) prin punctele de trecere rutiere sau persoanele cărora nu li s-a autorizat ieşirea din Republica Moldova ori nu li s-a autorizat scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri.
Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată direct, fără oprire, prin următoarele culoare instituite între punctele de trecere a frontierei de stat:
a) Aeroportul Internaţional Chişinău, aerian – Leuşeni-Albiţa, rutier;
b) Aeroportul Internaţional Chişinău, aerian – Palanca-Maiaki – Udobnoe, rutier;
c) Aeroportul Internaţional Chişinău, aerian – Tudora – Starokazacie, rutier;
d) Aeroportul Internaţional Chişinău, aerian – Criva-Mamalîga, rutier;
e) Giurgiuleşti-Galaţi, rutier – Giurgiuleşti-Reni, rutier.

!!! Culoarele stabilite pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, pot fi utilizate în ambele sensuri.

La intenţia persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, poliţistul de frontieră va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condiţiile necesare tranzitării, culoarul stabilit, timpul necesar pentru tranzitare, precum şi răspunderea în caz de nerespectare a cerinţelor/condiţiilor pentru tranzitare.

!!!Persoanele care se află în regim de autoizolare/carantină pot întrerupe acest regim, după a 10-a zi, dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata