DOC | Curtea Constituțională declară inadmisibilă sesizarea PSRM, privind atribuțiile președintelui R. Moldova

0 149

Curtea Constituțională a Moldovei (CCM) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de către deputații socialiști Vasile Bolea și Grigore Novac în care aleșii poporului au cerut interpretarea articolelor din Constituție ce țin de dizolvarea Parlamentului și desemnarea unui candidat de către președinte la funcția de prim-ministru.

În sesizarea depusă pe 19 ianuarie 2021 deputații au cerut CCM să să explice următoarele chestiuni:

a) Care este termenul limită în cadrul căruia Președintele Republicii Moldova urmează să facă prima desemnare a candidatului la funcția de Prim-ministru, în cadrul termenului general de trei luni?

b) Refuzul sau inacțiunea Președintelui Republicii Moldova de a desemna un candidat la funcția de Prim-ministru constituie o faptă gravă prin care încalcă prevederile Constituției?

c) Care sunt consecințele cazului în care Președintele Republicii Moldova nu a desemnat candidatura la funcția de Prim-ministru, iar între timp s-a scurs termenul de trei luni?

În decizia CCM se arată că:

„Interpretarea oficială este obligatorie în cazurile în care incertitudinea nu poate fi soluționată printr-o altă procedură jurisdicțională. Necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin esenţa problemei de drept rezultată din caracterul neuniform al dispoziţiilor constituţionale. Având în vedere importanţa interpretării dispoziţiilor constituţionale, Curtea Constituţională tratează sesizările din această categorie cu o exigență deosebită…Prin formularea unor opinii despre subiectul atribuțiilor președintelui R. Moldova în domeniul desemnării candidatului la funcția de prim-ministru și al dizolvării Parlamentului (numite de autorii sesizării „axiome juridice”), bazate în mare parte pe jurisprudența Curții, și prin adresarea unor întrebări la acest subiect, fără a argumenta neclaritatea acestuia, autorii sesizării nu au demonstrat Curții că problemele puse în discuție le sunt neclare și pretind o interpretare suplimentară a sa”.

Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata