Încă o sesizare la Curtea Constituțională ce vizează Legea cu privire la medicamente

0 45

Fracţiunea PAS a depus o sesizare la Curtea Constituţională prin care solicită controlul constituţionalităţii în raport cu modificările la Legea cu privire la medicamente, promovate de majoritatea ŞOR-PSRM. Vicepreşedintele PAS, deputatul Dan Perciun atenţionează cu privire la riscurile majore asupra sănătăţii populaţiei şi asupra integrităţii sistemului farmaceutic, precum şi la consecinţele directe care duc la scumpirea medicamentelor şi dispariţia medicamentelor compensate din farmacii.

„Am contestat liberalizarea preţului la medicamentele eliberate fără prescripţie medicală şi reducerea dramatică a adaosului comercial la medicamentele compensate. Liberalizarea preţului va duce la scumpirea medicamentelor, iar reducerea drastică a adaosului comercial la medicamentele compensate, fără nici un fel de analiză de impact, deşi sună bine, riscă să descurajeze, în special farmaciile mici, să le mai comercializeze. Oamenii vor plăti mai mult pentru medicamente gen paracetamol, iar medicamentele compensate nu vor putea fi găsite în farmaciiˮ, a scris deputatul pe pagina sa de facebook.

Autorul sesizării precizează că legea a fost adoptată cu  încălcarea principiului legalităţii, separaţiei puterilor în stat, precum şi cu  nesocotirea rolului constituţional al Parlamentului, al Guvernului, dar şi celui  al Curţii Constituţionale.

„Ocrotirea sănătăţii populaţiei constituie un domeniu de importanţă vitală şi de interes public deosebit, care obligă statul să ia măsuri pentru  asigurarea viabilităţii, modernizării şi dezvoltării lui, iar răspunderea pentru  garantarea dreptului cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală,  în ultimă instanţă, revine statului.

Medicamentele reprezintă un element important în profilaxia, diagnosticul şi tratamentul diferitelor boli, iar dezvoltarea coordonată a  sectorului farmaceutic, precum şi importanţa socială a acestuia, este una din  problemele prioritare ale ocrotirii sănătăţii, din care motiv cadrul normativ în  domeniu reglementează întreg sistemul farmaceutic, inclusiv în partea  privind elaborarea, testarea, autorizarea, fabricarea, distribuirea şi utilizarea  raţională a medicamentelor, precum şi a legislaţiei în domeniul  medicamentelor şi activităţii farmaceuticeˮ, se arată în textul sesizării.

Dan Perciun s-a referit şi la demersul Comunităţii academice a Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Stat de  Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi al Asociaţiei Farmaciştilor din Republica Moldova prin care se exprimă profunda îngrijorare faţă de modificările cadrului legislativ ce reglementează activitatea farmaceutică, şi care, în opinia specialiştilor în domeniu, reprezintă o subminare a sistemului farmaceutic prin discreditarea farmaciştilor şi prin  dorinţa de a scoate de sub control acest domeniu atât de specific. Mai mult, specialiştii indică că legile aprobate recent sunt în contradicţie atât cu cadrul legislativ al sistemului de sănătate din Republica Moldova, cât  şi cu cel internaţional, inclusiv din Uniunea Europeană şi ţările CSI.

Or, o  farmacie comunitară şi filiala acesteia pentru desfăşurarea activităţii  farmaceutice trebuie să corespundă cu stricteţe cerinţelor, serviciile să fie prestate de cadre farmaceutice, să dispună de spaţiu, dotare, licenţă, aviz  sanitar, certificat de acreditare etc. Cele enumerate nu pot fi  asigurate într-o „unitate mobilă farmaceutică”, sau prin intermediul  „farmaciilor virtuale” (prin internet), „magazine” şi „farmacii ambulante” care  vor avea, cu regret, un efect invers, în unele cazuri cu consecinţe foarte grave  asupra sănătăţii consumatorilor de medicamente.

Printre argumentele de neconstituţionalitate invocate sunt şi:

– falsificarea procesului-verbal al  Comisiei de profil pentru lectura a II-a;

– încălcări grave de procedură în adoptarea legii: amendamentul cu modificările sesizate nu a fost avizat repetat în fond de către Guvern şi de Direcţia juridică  a Parlamentului şi nici nu a obţinut avizul Centrului Naţional Anticorupţie. Mai mult, se constată şi lipsa analizei impactului de reglementare, procedură obligatorie pentru a asigura principiul previzibilităţii şi a evalua impactului noilor reglementări asupra activităţii de întreprinzător, a respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului etc.

– încălcarea gravă a principiului liberei concurenţe, prin faptul că legea contestată exceptează unităţile mobile de mai  multe obligaţii legale.

– încălcarea art.131  alin. (6) din Constituţie prin care se stipulează că nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.  Or, modificarea plafonului adaosului comercial la medicamente compensate atrage după sine schimbarea cheltuielilor suportate de către  Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru asigurarea accesului  populaţiei la medicamente şi implicit afectează bugetul public naţional.

În concluzie, autorul sesizării constată că prevederile contestate vor avea consecinţe negative în executarea obligaţiei statului de a asigura dreptul la  sănătate al cetăţenilor, garantat de Constituţie şi solicită Curţii Constituţionale declararea legii contestate drept neconstituţională.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata