Maia Sandu, acuzată de grave atentate la independenţa justiţiei de către 3 asociaţii ale magistraţilor din România

1 101

Asociația Magistraților din România (AMR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) anunţă că se solidarizează cu Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova şi condamnă public „gravele atentate la independenţa justiţiei, democraţiei şi statului de drept din Republica Moldova”, ce ar rezulta din acţiunile preşedintei Maia Sandu.

Preşedintele Republicii Moldova a revocatul decretul de numire a preşedintelui Curţii de Apel Chişinău, fără să respecte paşii procedurali.

„Într-un stat de drept, democratic, astfel cum este proclamat prin art. 1 alin. 3 din Constituția Republicii Moldova, având ca valori supreme şi garantate demnitatea omului, drepturile şi libertățile lui, dreptatea, justiția trebuie să fie independentă de orice influenţă politică, directă sau indirectă.

Acțiunile Președintei Maia Sandu, din care reiese că urmărește subordonarea politică a justiției din Republica Moldova, sunt de neacceptat. Gravitatea acestor acțiuni este cu atât mai mare cu cât se încearcă justificarea lor în numele unor pretinse valori europene sau în numele unei susțineri de către organizații europene.

Concret, la data de 2 septembrie 2020, ca urmare parcurgerii procedurilor legale şi în conformitate cu art. 116 alin. 3 din Constituția Republicii Moldova, judecătorul Vladislav Clima a fost numit, prin decret prezidențial, în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

În luna noiembrie 2020, cu ocazia alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, actuala Președintă, Maia Sandu, a avut un mesaj anticorupție, pro justiție şi pro valori europene.

Pe data 28 mai 2021, fără să i se fi propus de Consiliul Superior al Magistraturii, Președinta Maia Sandu a emis un decret prezidențial prin care, cu de la sine putere, a revocat decretul din 2 septembrie 2020, dispunând încetarea mandatului judecătorului Vladislav Clima, de președinte al Curții de Apel Chișinău, pe motiv că ar fi devenit cunoscute „circumstanțe noi legate de modul de desfășurare a concursului” de selectare şi promovare a acestuia în respectiva funcție de conducere.

Decretul de revocare a judecătorului Clima nu are nicio legătura şi nu este întemeiat în vreun fel pe deficiente grave ale modului în care acesta, din poziția de președinte al Curții de Apel Chișinău, si-ar fi desfășurat activitatea după numirea în funcție, ci este susținut de către Președinta Maia Sandu doar pe presupuse noi descoperiri făcute cu privire la desfășurarea concursului din luna iulie 2020, la aproape 10 luni după respectivul concurs.

Daca asemenea fapte au fost descoperite de noua Președinta, Maia Sandu, aceasta avea obligația de a cere autoritarilor abilitate ale statului să le investigheze într-o procedura legală şi transparentă, cu respectarea dreptului la apărare, iar dacă se dovedeau ca fiind clar fundamentate, pe elemente concrete şi de netăgăduit, Consiliul Superior al Magistraturii avea instrument legal pentru a acționa. Subliniem, încă o data, că orice asemenea acțiune poate fi înfăptuită doar cu respectarea independenţei justiției şi a inamovibilității judecătorilor, valori ale statutului de drept consacrate şi garantate de art. 116 alin. 1 din Constituția Republicii Moldova, în acord cu documentele internaționale asumate de această ţară.

Acțiunea unilateralî a Președintei Maia Sandu, de a revoca cu de la sine putere un act administrativ, prin care un judecător a fost numit într-o funcție de conducere, la propunerea CSM, ca urmare a parcurgerii procedurilor constituționale şi legale, care nu au fost anulate de o instanță de judecată printr-o hotărâre irevocabila, constituie o atitudine specifică regimurilor totalitare, fiind străină de litera şi spiritul valorilor europene şi democratice. Concluzia se impune cu atât mai mult cu cât, chiar anterior publicării decretului prezidențial prin care s-a dispus încetarea mandatului judecătorului Vladislav Clima, de președinte al Curții de Apel Chișinău, la CSM s-a încercat numirea unui președinte interimar, în data de 1 iunie 2021 – după ce Președinta Maia Sandu a fost prezenta la ședința CSM din 28 mai 2021.

În plus, actul de învestire a președintelui Curții de Apel Chișinău este un act consumat, dat fiind că a produs efecte juridice – judecătorul Vladislav Clima exercitându-şi atribuțiile legale şi emițând acte, în această funcție, din luna septembrie 2020 pana în luna mai 2021. În jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova s-a avut în vedere, pe de o parte, conceptul de securitate a mandatului faţă de influenţele externe şi, pe de alta parte, dublul grad de inamovibilitate al judecătorilor – cu referire la funcția de execuție şi cu referire la funcția de conducere.

Nu exista o mai gravă încălcare a independentei justiției, a separării puterilor în stat, componente ce țin de esența democrației, precum şi de garantarea şi respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale oamenilor, decât aceea în care cariera judecătorilor şi procurorilor este la bunul plac al oamenilor politici.

Acțiunea Președintei Maia Sandu este un atac la valorile democratice pe care pretinde că le apăra şi promovează.

Faţă de derapajul alarmant, faţă de inadmisibila încălcare a independentei justiției, subscrisele asociații, vom susține demersurile Asociației Judecătorilor din Republica Moldova în fata organismelor europene, a Asociației Europene a Judecătorilor, a Asociației MEDEL, a asociațiilor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor din statele Uniunii Europene, în scopul corectei şi completei informări a acestora.

În concluzie, dezaprobăm public şi categoric modul în care Președinta Maia Sandu l-a revocat pe judecătorul Vladislav Clima din poziția de președinte al Curții de Apel Chișinău, acțiune care poate fi catalogată ca act primejdios de imixtiune în justiție, ca veritabil atac la independenţa acesteia, fapt ce rezulta atât din cadrul legal intern, inclusiv jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova, cât şi prin raportare la standardele internaționale.

Solicităm public Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, să nu folosească justiția în bătăliile politice, ci să-i respecte independenţa. Fără o justiție independentă nu poate exista nici democrație, nici stat de drept, nici garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetățenilor.

Asociația Europeana a Magistraților a adoptat, la Siofok, Rezoluția din 27 septembrie – 2 octombrie 2006 în cuprinsul căreia s-a subliniat ca: „Independenţa puterii judecătorești caracterizează în mod preeminent şi necesar regula de drept, fiind o garanție fundamentala pentru un proces echitabil. În același timp este un pilon fundamental al statului democratic şi trebuie să fie respectată şi întărită de către toate instituțiile statului inclusiv de puterea legislativă””, se arată în comunicatul celor trei asociaţii.

 

sursa: stiripesurse.ro

 

1 Comentariu
  1. Aculina spune

    In Romania totul e bine si la comanda cuiva o preseaza pe Sandu. Oare cine si cu cit au fost platiti

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata