Votat de Parlament: Judecătorii vinovaţi de condamnarea la CEDO a Republicii Moldova vor plăti prejudiciile provocate

0 39

Parlamentul instituie dreptul de regres al statului împotriva judecătorilor ale căror acţiuni sau inacţiuni au contribuit la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În şedinţa plenară de astăzi, deputaţii au aprobat în lectura a doua un proiect de lege de modificare a 5 acte legislative.

Potrivit proiectului, judecătorii vor purta răspundere materială proporţional gradului de vinovăţie stabilit în acţiunea de regres a statului faţă de aceştia prin care se solicită restituirea despăgubirilor achitate de stat. Judecătorii urmează a fi traşi la răspundere penală sau disciplinară doar pentru cazurile în care prin sentinţă definitivă a fost stabilită vinovăţia lor sau a fost constatată intenţia sau neglijenţa gravă în cadrul unei proceduri disciplinare.

Şi procurorii urmează a fi sancţionaţi, potrivit iniţiativei legislative. Termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere a procurorului pentru abaterile disciplinare va fi de 1 an de la data devenirii irevocabile a hotărârii instanţei naţionale sau internaţionale, dar nu mai târziu de 5 ani de la data comiterii abaterii.

”CEDO a expediat Parlamentului Republicii Moldova o adresă în care a subliniat importanţa şi necesitatea reglementării, într-un cadru normativ comprehensiv, a mecanismului de aplicare a instituţiei regresului în contextul condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană, întrucât atragerea automată la răspundere disciplinară a judecătorului doar în baza unei hotărâri a Curţii Europene de condamnare a statului, fără a demonstra că legea a fost încălcată în mod intenţionat de către judecător, constituie o ingerinţă inadmisibilă în independenţa judecătorului”, se menţionează în nota informativă a proiectului.

Au fost modificate şi completate Legea cu privire la statutul judecătorului, Codul civil, Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Legea cu privire la agentul guvernamental şi Legea cu privire la Procuratură.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata